Logistyka

Przynależność do holdingu daje szerokie możliwości działania. Umożliwia pozyskiwanie produktów międzygrupowo i wzajemne wsparcie w kwestii dostaw, idealnie wykorzystując efekt synergii.

Gwarancją krótkiego czasu realizacji dostaw jest sieć naszych magazynów. Są one zlokalizowane w trzech strategicznych punktach Polski, które łączy regularny, wewnętrzny transport.