Badania materiałowe

Prawdziwa stalowa siła zawsze istnieje

Dzięki naszym badaniom materiałowym istnieje możliwość otrzymania  standardowego materiału certyfikowanego przez niezależną jednostkę badawczą. Dzięki temu skracają się czasy dostaw i możesz jeszcze szybciej reagować na życzenia Twoich klientów.

Niektóre zastosowania wymagają specjalnych właściwości materiału. Za pomocą naszych urządzeń badawczych zatwierdzamy materiał do określonych zastosowań. Na przykład w formie aprobaty dla przemysłu stoczniowego, dla zbiorników ciśnieniowych w przemyśle chemicznym lub dla części stosowanych w energetyce jądrowej.

Badania materiałowe dla każdego wymogu

Do badania materiałów stosuje się różne metody. Do badań nieniszczących zalicza się na przykład badania ultradźwiękowe i badania penetracyjne z użyciem barwnika. Próba rozciągania i próba udarności z karbem to badania niszczące. Oczywiście każde przeprowadzone przez nas badanie materiału poświadczamy certyfikatem lub raportem z próby.

Określenie składu chemicznego
Również mobilne, jak na przykład do kontroli identyfikacji materiałów.
Próba rozciągania w temperaturze pokojowej do 900°C
Określenie Rm (wytrzymałość na rozciąganie), Re lub Rp 0,2 (granica plastyczności lub granica plastyczności 0,2 %), A (wydłużenie), Z (zwężenie)
Próba udarności z karbem w temperaturze pokojowej do -196°C
Określenie energii udarności karbu (KV)
Badanie twardości
Brinell, Vickers, Rockwell, badanie mikrotwardości
Badania metalograficzne
Określenie mikrostruktury, stopnia czystości, wielkości ziarna, odporności na korozję międzykrystaliczną
Twardość
Pozycja Jominy TestList
Badania nie niszczące
Badania ultradźwiękowe, badania penetracyjne z użyciem barwnika, badania z użyciem cząstek magnetycznych
Uwagi
Na przykład, gdy z sześciometrowego pręta przetnie się sześć jednometrowych prętów
Próby technologiczne
Próba zginania, próba rozciągania pierścienia, próba składania pierścienia, próba rozszerzania pierścienia, próba trzpienia pierścienia
Określenie właściwości magnetycznych
Współczynnik koercji, krzywa histerezy
Różne testy
Pomiar chropowatości, badanie koncentryczności, badanie wymiarowe, badanie chlorkowe, badanie wodorowe, badania przy obróbce cieplnej
Odbiór materiałów przez niezależne firmy odbiorcze
Przygotowanie certyfikatu 3.2

Jeśli masz jakieś pytania lub specjalne życzenia, to zapraszamy do kontaktu z nami

+48 32 317 16 00

Jakość

Dzięki wysokiej jakości produktom i naszemu doskonałemu serwisowi wyznaczamy wciąż nowe standardy. Najwyższa jakość charakteryzuje wszystkie obszary naszej działalności, od przyjęcia zlecenia po serwis i dostawę.

Serwis

Specjalne pakowanie, magazynowanie, prefabrykacja, ekspresowa dostawa lub badanie materiałów. Dzięki naszej kompleksowej ofercie usług ułatwiamy pracę naszym klientom.

Pewność dostawy

Nasze magazyny są pełne stali. Ponad 80,000 ton dostępnych od ręki. Terminowo i niezawodnie. 

Lokalizacje blisko Ciebie

Nasza sieć oddziałów gwarantuje szybką dostawę, niezależnie od lokalizacji.

Globalne zakupy

Jako część grupy JACQUET METAL zaopatrujemy się u 160 dostawców z 25 krajów. Nasz globalny zakup oznacza największy możliwy wybór i dostępność tysięcy artykułów stalowych i metalowych.


Przewiń na górę