Informacja prawna

Informacje zgodnie z Polską Ustawą

IMS POLSKA SP Z O.O.
ul. Gaudiego 18
44-109 Gliwice

ZARZĄD:
Hans-Josef Hoss, Thierry Philippe, Wojciech Gut

Kontakt
T +48 32 317 16 00
E-mail: myslowice@ims-group.com

Wpis do rejestru

Oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 000937651.

Nr rejestrowy BDO: 000555549
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego: 2 mln PLN

Informacje podatkowe
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ – 631-270-13-42

———————————————————————————————————————————————-

Odpowiedzialność za treść

IMS Polska zapewnia ciągłą aktualizację informacji na stronie internetowej, ale nie gwarantuje, że są one aktualne i prawidłowe, ani też nie ponosi za to odpowiedzialności.

IMS Polska zachowuje prawo do zmiany oraz modyfikacji informacji na stronie bez uprzedzenia. Jeśli potrzebują Państwo wiążącej informacji odnośnie konkretnego rozwiązania lub mają pytanie techniczne, prosimy o kontakt.

Odpowiedzialność za linki
Nasza oferta zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych osób trzecich, na których treść nie mamy wpływu. Dlatego nie możemy przejąć żadnej odpowiedzialności za te zewnętrzne treści. Za treść strony, do której prowadzą linki, odpowiada zawsze dany oferent lub operator. Strony, do których odsyłają linki, zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie ich linkowania. W momencie tworzenia linków nie było widać żadnych nielegalnych treści.

Stałe monitorowanie treści stron, do których prowadzą linki, nie jest uzasadnione bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. Po uzyskaniu informacji o takim naruszeniu prawa, niezwłocznie usuniemy odpowiednie linki.

Prawa autorskie
Wszelkie treści lub prace na tej stronie stworzone przez operatora strony podlegają polskiemu prawu autorskiemu. Powielanie, modyfikacja, rozpowszechnianie lub jakakolwiek forma wykorzystania poza granicami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tej strony jest dozwolone tylko do prywatnego, niekomercyjnego użytku.

W przypadku treści zamieszczonych na tej stronie, które nie zostały stworzone przez operatora strony, przestrzegane są prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści pochodzące od osób trzecich są oznaczone jako takie. Mimo to, w przypadku stwierdzenia naruszenia praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku powzięcia wiadomości o naruszeniu prawa, treści te zostaną niezwłocznie usunięte.

Operator strony internetowej
Communications Dpt
JACQUET METALS
44 quai Charles de Gaulle
FR – 69006 LYON

Mimo starannej kontroli nie ponosimy odpowiedzialności za treść linków zewnętrznych. Za treść stron, do których prowadzą linki, odpowiadają wyłącznie ich operatorzy.

Hosting
PLANETHOSTER
4416 Louis B. Mayer, Laval (Quebec)
H7P 0G1, CanadaFR (toll-free hotline): 0 805 080 426
FR: +33 1 76 60 41 43
BE: +32 28 08 13 21
CH: +41 31 528 01 41
UK: +44 (0)808 189 0423
AU: +61 18 0035 1172
US: +1 855 774 4678
CA: +1 855 774 4678
QC: +1 514 802 1644

Przewiń na górę